Menu

Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice „Împreună, ecoturiști pentru un viitor durabil!”

                        Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” este un amplu proiect educativ dedicat biodiversității României, inițiat de către profesoarele Corina - Alina Voicilă, Carmen – Teodora Dragomir și Mirela – Lidia Ionescu Jambu de la Palatul Copiilor Pitești, aflat la ediția a IV-a în acest an școlar, 2021-2022. Proiectul interdisciplinar este un proiect educațional cadru, care conține ca activitate principală concursul cu aceeași denumire și alte activități de amploare, proiecte educaționale complementare concursului, denumite Situri NATURA 2000. Proiectul evidențiază minunata biodiversitate a României din spațiul mioritic delimitat de Arcul Carpatic, Dunăre și Marea Neagră: ariile naturale protejate de interes național – parcuri naturale, parcuri naționale, rezervații științifice, rezervații și monumente al naturii; ariile naturale protejate de interes comunitar – situri din rețeaua Natura 2000 care aparțin celor cinci bioregiuni ale României, bioregiunea pontică, bioregiunea stepică, bioregiunea alpină, bioregiunea continentală, bioregiunea panonică; ariile naturale protejate de interes internațional – situri ale patrimoniului mondial natural și cultural, Delta Dunării; rezervații ale biosferei, Delta Dunării, Retezat, Pietrosul Rodnei; zone umede de importanță internațională, inclusiv Delta Dunării; geoparcuri, Țara Hațegului și Platoul Mehedinți.f_350_200_16777215_00_images_biodivesitate-1.jpeg

Proiectul dă viață obiectivelor de dezvoltare durabilă, reunește evenimente de învățare pentru elevi creativi și curioși care prin exersarea abilităților și inteligențelor naturaliste își îmbogățesc educația ecologică indispensabilă pentru formarea lor ca viitori protectori ai României sustenabile, în care comunitățile se pot dezvolta și conviețui în armonie cu natura. Dezvoltarea durabilă reprezintă  acea dezvoltare a societății umane care satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi (Comisia Brundland – Viitorul nostru comun, 1987).

Primul proiect educativ intitulat Situri Natura 2000 – Bioregiunea pontică, parte a proiectului mai amplu menționat anterior, este un proiect educativ în parteneriat - schimb de experiență, cu anvergură națională, dedicat Zilei Internaționale a Mării Negre. Proiectul de învățare autentică a reunit elevi dornici să descopere natura României și să valorizeze importanța acesteia sub îndrumarea profesorilor lor care au realizat un veritabil schimb de experiență pe marginea problematicii modalităților de conservare a biodiversității, cu accent pe promovarea ecoturismului, soluție a dezvoltării sustenabile în destinațiile ecoturistice, inclusiv din bioregiunea pontică.

Activitățile educative din cadrul proiectului educativ intitulat Situri Natura 2000 – Bioregiunea pontică au motivat și au pregătit elevii pentru participarea în număr mare la Concursul județean interdisciplinar online cu participare națională organizat la Palatul Copiilor Pitești, „Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” din 26 noiembrie 2021. Au coordonat acest concurs doamnele profesoare Corina – Alina Voicilă, directorul Palatului Copiilor Pitești, Carmen Dragomir și Mirela Ionescu Jambu. Concursul a reunit cinci secțiuni cu teme atractive pentru elevii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani care au intrat în competiție pentru realizarea de materiale / produse pentru promovarea destinațiilor ecoturistice, arii naturale protejate din județul Argeș și din alte județe ale țării. Cele cinci secțiuni ale  concursului au fost: fotoreportaj de călătorie în natură „Ecoturist în România”; referat științific „Parcurile naturale ale României”; ecoeseu „România mea frumoasă / My Beautiful Romania”; etnofotografie „Tradițiile, obiceiurile și folclorul, componente ale biodiversității etno-culturale din destinațiile ecoturistice” și „Afișul digital”, de promovare a unei destinații ecoturistice îndrăgite. Elevii participanți au demonstrat nu numai că sunt iubitori ai naturii meleagurilor românești, ci și ai credințelor, tradițiilor, sufletului, cântului și dorului românesc, iubitori a tot ceea ce este autentic românesc.

Proiectul „Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” este dedicat României, așadar, cu ocazia zilei de 1 decembrie, zi de mare sărbătoare și de mândrie națională, participanții la acest proiect, ecoturiști pentru biodiversitate, pentru sustenabilitate, pentru pace, au adresat urarea care unește inimi și aduce speranță în sufletele tuturor românilor, „La mulți ani, România!”f_350_200_16777215_00_images_biodiversitate-2.jpg

Cel de-al doilea proiect educativ - schimb de experiență, cu participare națională, intitulat „Situri Natura 2000 – Bioregiunea alpină”,  inițiat la Palatul Copiilor Pitești a fost prilejuit de Ziua Internațională a Munților, cu tema anului 2021 ecoturismul montan - „turismul montan durabil”, a reunit același colectiv de cadre didactice coordonatoare. În cadrul proiectului, prin activitățile realizate cu elevii, s-au evidențiat importanța ecosistemelor montane, necesitatea conservării fragilelor arii protejate montane, rolul ecoturismului montan responsabil  în conservarea peisajului şi a biodiversităţii în bioregiunea alpină, în promovarea culturii, tradițiilor locale și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.f_350_200_16777215_00_images_biodivesitate-3.jpg

Și în acest an școlar au fost îndeplinite scopul și obiectivele specifice ale proiectului cadru „Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” iar sprijinul și încrederea acordate de către partenerii educaționali reprezintă fundamentul eforturilor de continuare și de îmbunătățire a viitoarelor ediții. Parteneriatul educațional a creat o bună coeziune pentru realizarea educației ecologice a elevilor și a comunității din care fac parte (într-un mediu educațional nonformal care poate fi replicat cu succes și în mediul formal), chiar și în contextul epidemiologic actual cauzat de pandemia de coronavirus, activitățile fiind adaptate a se desfășura cu precădere în mediul online, cu respectarea întocmai a tuturor regulilor și restricțiilor impuse de autoritățile competente.

 În acest cadru festiv prilejuit de mediatizarea și diseminarea activităților proiectului, aceiași inițiatori și coordonatori ai proiectului județean „Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” lansează invitația de participare la următorul proiect județean interdisciplinar „112 SALVEAZĂ VIEȚI!” care se va desfășura în semestrul al II-lea din anul școlar 2021-2022, care are ca scop promovarea educației pentru sănătate în rândul tinerei generații prin popularizarea principiilor și tehnicilor de bază pentru acordarea unui prim ajutor responsabil, stilului de viață sănătos care presupune mișcare și practicarea sportului, într-o lume a erei digitale preocupată din ce în ce mai mult de protejarea unui mediu sănătos pentru viață, o lume care respectă cultura tradițională și dorește a se dezvolta durabil. Ideea călăuzitoare a proiectului este cea care animează dintotdeauna generațiile de tineri care iubesc oamenii și se pun în slujba sănătății lor „Cine salvează o viață, salvează o lume întreagă!”f_350_200_16777215_00_images_biodiversitate-5.jpg

f_350_200_16777215_00_images_biodiversitate-4.jpgElevii și profesorii implicați în proiect aduc un sincer omagiu oamenilor de știință, cercetătorilor din universități și din administrațiile ariilor protejate, muzeografilor, artiștilor fotografi și realizatorilor de filme documentare, tehnicienilor, exploratorilor, ghizilor, tuturor „biosfericilor” dedicați, tuturor celor care realizează o muncă extraordinară și complexă pentru explorarea, cunoașterea, monitorizarea, managementul și popularizarea biodiversității României, mulțumind pentru tot sprijinul acordat.

A devenit o valoroasă tradiție la cercul de ecoturism de la Palatul Copiilor Pitești prezentarea evenimentelor științifice din domeniul ecologiei și protecției mediului, conferințele doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache, decan al Facultății de Biologie a Universității București, autor a numeroase invenții și inovații, personalitate pasionată pentru știință și de preocuparea de a o transmite într-un mod cât mai accesibil, într-o manieră interactivă.  Abilitățile pedagogice excelente, bogata experiență didactică și de cercetare ale doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache în domeniile chimiei mediului, ecotoxicologiei și al managementului adaptativ al mediului alături de personalitatea caldă, profund umană, sunt evidente pe parcursul prelegerilor acaparante susținute în cadrul conferințelor cu tematică ecologică mult așteptate, în care sunt abordate probleme globale ale omenirii și soluții de diminuare sau de rezolvare a acestora.

Cel mai recent eveniment, Conferința Națională „Captivează prin educație” din 18 noiembrie 2021, organizată de către Teatrul Vienez de copii, a adus în centrul atenției schimbările climatice, realitatea de necontestat a acestora, ca dealtfel și a celeilalte crize pe care o parcurgem, cea sanitar - pandemică. Aceste evenimente marcate de personalitatea domniei sale sunt un dar și un imbold pentru elevi pentru a îmbrățișa studiul ecologiei, al științelor vieții în general și adevăratele valori, dar și pentru activitatea profesorilor biologi.f_350_200_16777215_00_images_biodiversitate-6.jpg

Fotografii științifice recente și publicații pe tema biodiversității din Siturile NATURA 2000 care vizează bioregiunile pontică și stepică din Dobrogea au constituit un suport științific inedit și relevant pentru pregătirea activităților cu și pentru elevii ecoturiști participanți la proiect, dăruit cu amabilitate de către domnul Prof. univ. dr. Dan Cogălniceanu de la Facultatea de Științele Naturii, Universitatea Ovidius din Constanța, membru corespondent al Academiei Române, fervent protector și apărător al patrimoniului natural și cultural al României.

Personalitate care deține o diversitate de domenii de expertiză, ecologie, evoluționism, conservarea și managementul biodiversității, herpetologie, prin preocupările și acțiunile domniei sale, se dovedește un pasionat popularizator al științelor ecologice pentru tânăra generație și este preocupat în mod constant de menținerea și consolidarea punților de legătură dintre învățământul universitar și cel preuniversitar.f_350_200_16777215_00_images_biodiversitate-7.jpg

Un dar, abecedar al ariilor protejate pentru tânăra generație, pentru români, este albumul „România Sălbatică”, o minunată poveste în imagini despre România Frumoasă și reprezintă o încununare a experienței de călătorie și fotografie inițiată de către pasionatul artist fotograf Dan Dinu, realizată în cele mai sălbatice și poate greu accesibile zone din ariile naturale protejate ale țării. Experiența fotografică de cunoaștere profundă a naturii României ne este transmisă cu invitația de a ne implica mai mult în protejarea și conservarea acesteia.

Frumoasele fotografii din album sunt adevărate opere de artă, ca dealtfel și filmul documentar cu același nume, o realizare cinematografică românească de excepție, cu implicarea videografului Cosmin Dumitrache. Muzica filmului reprezintă cadrul în care evoluează toate vietățile reprezentative surprinse în sălbăticia României și care aici își spun poveștile lor unice. Albumul și filmul au darul de a declanșa în sufletele copiilor dorința să ajungă în aceste locuri de poveste și să le viziteze într-un mod responsabil cât mai curând posibil. În mod cert, România Sălbatică a început deja să devină izvorul de inspirație și pasiune pentru viitorii artiști și naturaliști ai României frumoase și responsabile de mâine!

Întâmpinați mereu cu jovialul „Salutare, marinarilor!” de către exploratorul Valentin Marcoci, „Omul cu branhii” din ținutul Tomisului, elevi de toate vîrstele descoperă în cadrul sesiunilor de snorkeling și freediving ineditul mediului marin, plin de viețuitoare care trăiesc în ape nu cenușii, nu negre, ci colorate în azur, smarald, safir, agat sau topaz albastru. Uneori copiii sunt invitați să urmărească traiectoriile delfinilor jucăuși care salută arcuindu-se într-un superb spectacol aerian, alteori să învețe îndeletnicirile și meșteșugurile pescărești și marinărești.

Marea Neagră este minunată, de aceea copiii sunt mereu încurajați să o protejeze! Elevii participanți la proiect au primit în dar fotografii excelente și filmări pentru o mai bună cunoaștere a ecologiei speciilor de viețuitoare din flora și fauna ecosistemelor acvatice costiere.f_350_200_16777215_00_images_biodiversitate-8.jpg

Darul artistului fotograf Dragoș Asaftei, montaniard consacrat, este invitația adresată de a realiza o călătorie imaginară, un zbor cu drona deasupra maiestuoșilor munți ai României, unii mai semeți, unii mai încărunțiți de depănarea erelor geologice, cu toții scăldați în toate culorile anotimpurilor.

Drona pentru filmările aeriene a devenit personajul omniprezent care spune povestea munților văzuți de sus, cu biogeografia lor specifică, cu potecile lor care ar trebui să poarte oameni iubitori ai muntelui, cu echipament adecvat, care să evite expunerile inutile, ecoturiști cu un comportament responsabil, fără gunoaie lăsate în urmă, fără plante rupte și animale rănite, astfel încât amprenta ecologică asupra naturii să fie cât mai mică.

În buna tradiție românească de pe tot cuprinsul țării, darul nu este un cadou, darul este o îndatorare, are înțelesul de dar primit care va fi pe deplin folositor dacă este dat mai departe. Tot astfel, copiii care primesc darurile cunoașterii, au datoria de a acționa mai departe pentru a proteja ceea ce ei învață să iubească și să prețuiască de mici, minunata biodiversitate a României.

Profesori cu experiență didactică deosebită participanți la proiect au cooperat și s-au implicat în coordonarea activităților desfășurate din dorința de a fi profesori excelenți, formatori de conștiințe ecologice, care își înțeleg misiunea de a transfera mai departe și de a populariza aceste cunoștințe indispensabile pentru educația ecologică a elevilor lor, care învață să conștientizeze la rândul lor, ei și comunitățile din care fac parte, că natura trebuie cunoscută și protejată, din perspectiva faptului evident că este „un împrumut de la generațiile viitoare”.

Profesorii care și-au adus contribuția la buna desfășurare a proiectului educativ „Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” inițiat de către Palatul Copiilor Pitești sunt: inspector școlar general prof. dr. Alina – Ramona Manea, inspector școlar general adjunct prof. Maria - Cătălina Dumitrașcu, inspector școlar general adjunct prof. dr. Constantin – Cristinel Crețu, inspector școlar educativ activități extrașcolare prof. Georgeta Petre, inspector școlar de chimie prof. Marius Sprîncenea, inspector școlar de geografie prof. Sebastian Florescu, directorul Palatului Copiilor Pitești prof. Corina Alina – Voicilă alături de Carmen – Teodora Dragomir, Mirela Ionescu Jambu, Mihaela Cîrstea, Mihaela Badea, Bogdan Bivol, Violeta Bocancea, Viviana Capel, Camelia David, Margareta Diaconu, Mirela Dinu, Dana Dragnea, Marian Fotescu, Mihaela Grigore, Simona Marineață, Camelia Miezu, Marilena Neacșu, Mihaela Nicolae, Claudiu Pană, Nicolae Pascu, Răzvan Pătrașcu, Magdalena Pătrășcan, Petrică Dragoș, Adina Sima, Luminița Simigiu, Gabriela Tănase, Marian Tănase, Liviu Trache, Ștefan Voicu (Palatul Copiilor Pitești), Daniel Vorovenci, Maria Florescu, Marinela Roșescu, Adriana Floarea, Daniela Alice Manolescu, Elena Neacșu, Simona Nicula (Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești), Dumitru Ana, Bianca Oproiu, Claudia Ghiță, Laura Militaru, Dorina Damaschin (Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”), Carmen Mustocea, Daniel Sprîncenea, Roxana Aganîm (Liceul Teoretic „Ion Barbu” Pitești), Silvia Marinescu, Eugenia Zgreabăn (Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești), Mirela Turcescu, Magdalena Melania Gherghe, Aureliana Vasile, Cătălina Nicoleta Iordache, Adrian Hernest (Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești), Maria – Simona Plăeașu, Aurelian Costache, Luminița Duțu (Școala Gimnazială „Negru Vodă” Pitești), Daniela Tănase, Cristina Moisescu (Liceul  Tenologic „Dacia”, Pitești), Vasile Marinescu, Loredana Tănase (Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima”, Pitești), Romu Vlădău, Violeta Vlădău, Mirela Dinu, Violeta Bocancea (Liceul de Artă „Dinu Lipatti”, Pitești), Ștefania Daliana Popa (Școala Gimnazială „I.L.Caragiale” Pitești), Elena Derviș, Emanuela Maria Andrei (Liceul Tehnologic „Regele Mihai I”, Curtea de Argeș), Cristiana Crețu, Victorița Nicolescu, Diana Dumitrescu (Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Pitești), Ion Valeria, Claudia Ghițulescu (Școala Gimnazială „Virgil Calotescu”, Bascov, Argeș), Daniela Elisabeta Irimia, Iuliana Sprîncenea (Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, Argeș), Claudia Cozlosche (Liceul Tehnologic Costești, Argeș), Ramona Bănuțescu (Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima”, Pitești), Dana Tecaru, Angela Diconu (Școala Gimnazială „Radu cel Mare”, Bogați, Argeș), Claudia Garabedian (Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu”, Călărași), Florian Calotescu, Mihaela – Elena Negoiță (Școala Gimnazială Comuna Florești, Prahova), Maria – Elisabeta Șchiopu (Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, Bistrița Năsăud), Crișan-Ionuț Andrei, Rodica-Polixenia Ghenoiu, Ioana Rucăreanu (Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu Gară, Călărași), Camelia Greșanu (Liceul de Arte „Victor Brauner”, Piatra Neamț), Petruța Samaru, Mihaela Dragomir (Școala Gimnazială „Ing. Gh. Pănculescu”, Vălenii de Munte, Prahova), Simona Gavril (Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploiești, Prahova), Liliana Onuț, Alina - Elena Prorociuc (Școala Gimnazială Nr. 3, Suceava), Corina Elena Dragoman (Colegiul Național „Octavian Goga”, Sibiu), Alina Dragomir (Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărășești, Vrancea), Nadia Dumbrăveanu (Liceul Tehnologic Plopenii Mari, Botoșani), Laura Mihaela Dumitrache (Liceul Tehnologic „Sf. Mucenic Sava”, Berca, Buzău), Camelia Silvia Duţă (Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, Maramureș), Mirela Ene (Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu”, București), Kata Feher (Lieul Teoretic „Nagy Mozes”, Galați), Bogdan Anton Fețanu (Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, București), Larisa Dorina Fitcosche (Liceul Teologic Baptist Reșița, Caraș-Severin), Ionelia Aurelia Franciuc (Colegiul Național „Spiru Haret”, Ploiești, Prahova), Lica Frățilă (Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu”, Ilfov), Daniela Lăcrămioara Frese (Liceul Teoretic „Nicolae Jiga”, Tinca, Bihor), Gelu Vasile Gabor (Colegiul Național „Samuil Vulcan”, Beiuș, Bihor), Anna Gabos (Școala Gimnazială „Orban Balazs”, Odorheiu Secuiesc, Harghita), Violeta Gagu (Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Brăila), Constantin Ioan Gârleanu (Liceul Teoretic „Ioan Slavici”, Vrancea), Corina Ileana Gheorghe (Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Câmpina, Prahova), Iulia Ghigea (Liceul Teoretic „Traian”, Constanța), Cristina Gînju (Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”, Vaslui), Nicoleta - Elena Gîndu (Școala Gimnaziă ,,Iorgu Radu,”, Bârlad, Vaslui), Cristina Ana Grigore (Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev”, București), Cristina Incze (Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, Maramureș), Jana Rugină (Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Bacău), Adriana Ioana Rus (Liceul Tehnologic Gherla, Cluj), Mihaela Cristina Rusu          (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Neamț), Ramona – Georgiana Sfia - Merei (Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Petroșani, Hunedoara), Simona Maria Sibian (Colegiul Național „Ioan Slavici”, Satu Mare).

Merită cele mai alese mulțumiri pentru implicarea extraordinară la această ediție, însoțite de invitația de a fi solidari proiectului și în edițiile viitoare.

De altfel, ideea călăuzitoare a proiectului este de a fi „împreună, ecoturiști pentru un viitor durabil”, un apel la acțiune pentru a face o lume mai bună în contextul provocărilor actuale, poate cele mai mari din istoria umanității, schimbările climatice, schimbările impuse de actuala pandemie cu coronavirus, numeroasele amenințări la adresa securității economice și a păcii mondiale.

The most visited gambling websites in The UK