Menu

ABAAV - CHESTIONARUL PENTRU CALITATEA APEI

Apele Române: Mai sunt câteva zile pentru completarea online a chestionarul cu privire la îmbunătățirea calității apelor pentru următorii 6 ani.
Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea a publicat pe website-ul său https://arges-vedea.rowater.ro/, la secțiunea Consultarea publicului, proiectul Planului de Management actualizat (2021) al spațiului hidrografic Argeş-Vedea.f_350_200_16777215_00_images_Acumularea-si-barajul-Goleti-4.JPG
Documentul este disponibil pentru informarea și consultarea publicului până la finalul lunii decembrie 2021. Un capitol important al documentului îl reprezintă Programul de măsuri care cuprinde toate măsurile ce trebuie luate, astfel încât obiectivele de mediu să fie atinse până în 2027. Aceste măsuri răspund principalelor probleme din spațiul hidrografic Argeş-Vedea.
Aplicarea cu stricteţe a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul apelor condiționează reuşita implementării programelor de măsuri care se adresează atât autorităţilor locale şi regionale, agenţiilor din domeniul mediului, tuturor factorilor interesați din domeniul apei, cât şi utilizatorilor de apă. Actorii locali implicaţi în aplicarea programelor de măsuri la nivel teritorial fixează cadrul de acţiune în domeniul apei, precum şi modalităţile de finanţare.
Publicul este invitat să fi parte a procesului de consultare, prin implicarea directă, astfel încât să sprijinie identificarea corectă a problemelor în domeniul gospodăririi apelor precum și a măsurilor care necesită a fi întreprinse.
Toate sugestiile, propunerile și comentariile pot fi transmise pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Documentul se regaseste pe site-ul ABA Argeș-Vedea, sectiunea Consultarea publicului, subsectiunea Directiva Cadru Apa – Materiale utile.
Chestionar – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea (rowater.ro)

The most visited gambling websites in The UK