Menu

Primăria Pitești continuă seriamăsurilor de prevenire

f_350_200_16777215_00_images_PrimariaPitesti.jpgÎn contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a decretării stării de urgență pe teritoriul României, Primăria Municipiului Pitești, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești continuă seria măsurilor de prevenire a îmbolvnăvirilor astfel:

1) anunță persoanele cu handicap grav care ridicau indemnizația de la casieria instituției, următoarele:

         - drepturile aferente lunii martie ce urmau să fie ridicate de la casieria instituției, începând cu data de 13.04.2020, se vor achita prin mandat poștal în perioada 14.04.2020 - 16.04.2020;

- rugăm beneficiarii de indemnizație care urmează să primească drepturile bănești prin mandat poștal să rămână la adresa din cartea de identitate a beneficiarului / reprezentantului legal în perioada 14.04.2020 - 16.04.2020;

         - beneficiarii care nu vor fi găsiți la adresa de domiciliu de către factorii poștali se pot adresa oficiilor poștale din zona în care locuiesc în vederea ridicării drepturilor bănești. Menționăm faptul că mandatele poștale și sumele aferente vor rămâne la oficiile poștale zonale până pe data de 24.04.2020.

        

         Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să apelați la următoarele numere de telefon:

                 - 0372 030 420 , interior 107;

                 - 0736 701 136.

2) Primăria Municipiului Pitești a identificat până în acest moment persoanele care au nevoie de asistență în această perioadă.

Un număr de aproximativ 100 de persoane în vârstă de peste 65 de ani  fără susținători sau altă formă de ajutor au fost identificați și le va fi asigurat suportul necesar pentru a trece cu bine peste această perioadă.

Echipe special desemnate din cadrul salariaților Direcției de Asistență Socială s-au deplasat la domiciliul persoanelor vârstnice care au solicitat sprijin în vederea achiziționării de produse alimentare, de igienă și/sau medicamente.

Astfel, alimentele, medicamentele sau bunurile care au fost solicitate de persoanele în vârstă de peste 65 de ani au fost livrate acestora, direct la domiciliu, costul produselor respective fiind suportat integral de către persoanele care le-au solicitat.      

Reamintim persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, că, sub incidența prevederilor art. 326, privind falsul în declarații, din Noul Cod Penal, pot solicita sprijin, la numerele de telefon aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești:

•      0372 / 030 420

•      0736 / 701 136

•      0736 / 701 137

•      0736 / 701 138

Fax: 0372 / 030 421                           E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apelurile telefonice sunt preluate de luni până joi în intervalul orar 8:30-15:30 și vineri între orele 8:30-11:30.

 

3)Serviciul Stare Civilă din cadrul  Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunță următoarele măsuri, dispuse de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, pentru perioada următoare și până la încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii și limitării răspândirii Coronavirusului (COVID 19):

ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE DECES

 

     • Certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului vor fi transmise de către medicul care a constatat decesul la Serviciul Stare Civilă, la fax nr.0348/430805 sau e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

    • Adeverința de înhumare va fi transmisă de către ofițerul de stare civilă, prin fax sau e-mail, către medicul care a constatat decesul.

    • Certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență. Documentul în baza căruia se face înhumarea/incinerarea persoanelor decedate este adeverința de înhumare. În perioada stării de urgență nu se eliberează certificate de deces.

Informațiile se regăsesc pe site-ul instituției www.e-ep.ro.

 

DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI

Declarațiile de căsătorie, nesemnate, se vor transmite exclusiv on-line, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , în perioada menționată, în e-mailul primit ca urmare a programării on-line a căsătoriei.

Documentele pot fi descărcate din link-ul http://e-ep.ro/formulare.html.

Declarația va fi însoțită de următoarele documente prevăzute de lege:

  - actele de identitate ale viitorilor soți;

  - certificatele de naștere ale viitorilor soți;

  - certificatele medicale prenupțiale;

   - dovada încetării sau desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul (certificat de deces/sentință de divorț definitivă, irevocabilă/certificat de divorț);

- actele de identitate ale martorilor.

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

La oficierea căsătoriilor au acces în sala de oficiere numai viitorii soți și martorii. Pentru remedierea eventualelor neconcordanțe care pot apărea, este recomandat ca în e-mail să se menționeze și numerele de telefon ale viitorilor soți.

 

• 0736 / 701 138
Fax: 0372 / 030 421 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apelurile telefonice sunt preluate de luni până joi în intervalul
orar 8:30-15:30 și vineri între orele 8:30-11:30.
The most visited gambling websites in The UK