Menu

TERMO CALOR CONFORT IA MĂSURI ÎMPOTRIVA CELOR RĂU-PLATNICILOR

f_350_200_16777215_00_images_termocalor.pngAvând în vedere că o serie de asociații de proprietari nu înțeleg să-și achite contravaloarea consumului de energie termică, TERMO CALOR CONFORT S.A. a transmis somații către acestea și totodată, prin executor judecătoresc s-a obținut încuviințarea executării silite într-un număr de 5.208 dosare de executare.

În urma acestor acțiuni făcute cu respectarea dispozițiilor legale, Judecătoria Pitești a dispus înființarea popririi pe conturile debitorilor, conform Codului de procedură civilă art. 729 și art. 780. De asemenea, s-au întreprins măsuri de notare în cartea funciară la OCPI Argeș pentru imobilele deținute de către rău-platnici.

Având în vedere demersurile făcute cu respectarea termenelor legale, Judecătoria Pitești, în baza art. 666 C.pr.civ., a dispus încuviințarea executării silite, fiind declanșată urmărirea silită împotriva unor debitori pentru recuperarea creanțelor datorate, prin toate modalitățile prevăzute de lege succesiv ori simultan.

În cazul în care, în următoarele cinci zile, asociațiile rău platnice nu vor face plăți semnificative, TERMO CALOR CONFORT S.A. va sista furnizarea serviciilor către acestea.

Rugăm totodată membri asociațiilor de proprietari, care și-au achitat obligațiile către asociație, să solicite conducerii asociației să le facă dovada plății facturilor către furnizorul de energie termică spre a nu risca sistarea acestui serviciu.

Mulțumim cu deosebit respect tuturor clienților noștri care își achită în termenul scadent facturile și nu înregistrează datorii față de furnizorul de energie termică și îi invităm și pe ceilalți să procedeze similar.

 

The most visited gambling websites in The UK